Δ.Σ. Οργανισμού

  Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων

1. Πετρόπουλος Νικόλαος,Πρόεδρος Δ.Σ.

  
2.   Καραντζάς ΆγγελοΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Παλαιολόγος Κων/νος, μέλος Δ.Σ.

4. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη, μέλος Δ.Σ.

5. Μπαχράς Ξενοφώντας, μέλος Δ.Σ.

6. Σταθόπουλος Ανδρέας , μέλος Δ.Σ.

7. Βερροπούλου Αγγελική, μέλος Δ.Σ