Το Πάσχα είναι μια μοναδική ευκαιρία επιστροφής στην αλληλεγγύη και την ελπίδα.
Εύχομαι καλό Πάσχα και χρόνια πολλά!

Ξενοφώντας Μπαχράς

Πρόεδρος ΟΤΑΔ – Δημοτικός Σύμβουλος