SLIDER ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την « Συντήρηση κι επισκευή των γηπέδων ποδοσφαίρου Κ.Αχαΐας και Λάππα».

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’αριθ. Α/66/05.04.2019 με ΑΔΑ 7ΝΤ0ΟΚ9Ε-ΙΩΠ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους , να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την Μ.Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 10:00π.μ. στον Ο.Τ.Α.Δ, Πλατεία Δημοκρατίας 1 ΤΚ 25200 ή  να την αποστείλουν ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές περιγραφές: 

  • Γήπεδο ποδοσφαίρου Κ.Αχαΐας:

Επισκευή και βάψιμο μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και διαχωριστικών φιλάθλων στις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου συνολικά 30μέτρων

Αντικατάσταση συνολικά 15μ που έχουν υποστεί φθορά στη μεταλλική περίφραξη και περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου Κ.Αχαΐας.

  • Γήπεδο ποδοσφαίρου Λάππα:

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικής λαμαρίνας διαστάσεων 60×40μ στις κερκίδες ποδοσφαίρου Λάππα

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα κάτωθι:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου

Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5035/28-09-2018)

                                                   Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΞΕΝΟΦΩΝ Ι. ΜΠΑΧΡΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *