Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων την  Δευτέρα  03 Δεκεμβρίου  2018  και ώρα 13:00 στην Κάτω Αχαΐα και στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα Μερκούρη, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έγκριση του προϋπολογισμού και των πινάκων στοχοθεσίας του Ο.Τ.Α.Δ. οικονομικού έτους 2019 έπειτα από την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 O Πρόεδρος Δ.Σ

 ΞΕΝΟΦΩΝ Ι. ΜΠΑΧΡΑΣ