Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων την
Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 09:30π.μ. στην Κάτω Αχαΐα και στην Δημοτική Βιβλιοθήκη
του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα
Μερκούρη, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 Ενημέρωση για δυσλειτουργία του Παιδικού Σταθμού Κ.Αχαΐας.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι το θέμα αφορά στην υγιεινή και καθαριότητα του Παιδικού Σταθμού.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
ΞΕΝΟΦΩΝ Ι. ΜΠΑΧΡΑΣ