ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1/2020

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_-ΔΕ-ΒΟΗΘΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΛήψη ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ_ΒΟΗΘΩΝ-ΒΡΕΦΜΩΝΛήψη ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΔΕ-ΒΟΗΘΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΛήψη ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΔΕ-ΒΟΗΘΩΝ-ΒΡΕΦΜΩΝΛήψη ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕ-ΜΑΓΕΙΡΩΝΛήψη ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ_ΜΑΓΕΙΡΩΝΛήψη ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΔΕ-ΜΑΓΕΙΡΩΝΛήψη ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΔΕ-ΜΑΓΕΙΡΩΝΛήψη ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΤΕ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΛήψη ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ_ΤΕ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΛήψη ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΤΕ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΛήψη ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΤΕ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΛήψη ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΥΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΛήψη ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ_ΥΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΛήψη ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΥΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΛήψη ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΥΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΛήψη
SLIDER ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019

O Πρόεδρος του Ο.Τ.Α.Δ. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων, που εδρεύει στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και […]

SLIDER ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019

O Πρόεδρος του Ο.Τ.Α.Δ. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων, που εδρεύει στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα […]

SLIDER ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ»

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων, που εδρεύει στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

SLIDER ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ»

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων, που εδρεύει στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

SLIDER ΠΑΙΔΕΙΑ

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, αναζητά 11 νέους και νέες για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο πρόγραμμα της Ιαπωνικής Κυβέρνησης «ShipforWordYouth»

Ο Τομέας Παιδείας ενημερώνει τους νέους του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ότι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, αναζητά 11 νέους και νέες για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο πρόγραμμα της Ιαπωνικής Κυβέρνησης  «ShipforWordYouth». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 242 νέους και νέες από την Ιαπωνία και από άλλες 11 χώρες του κόσμου. Οι […]