Πέμπτη 23 Ιαν 2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΤΑΔ ΣΤΙΣ 14/01/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Κάτω Αχαΐα: 10 Ιανουαρίου 2020   ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                       Αριθ. Πρωτ: 06 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κάτω Αχαΐα: 04/11/2019   ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ:  985 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ Δ/νση: ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 29/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κάτω Αχαΐα: 23/10/2019   ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                       Αριθ. Πρωτ: 947 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κάτω Αχαΐα: 08/10/2019   ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                       Αριθ. Πρωτ: 900 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κάτω Αχαΐα: 20/09/2019   ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ: 842 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019

O Πρόεδρος του Ο.Τ.Α.Δ. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων,...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019

O Πρόεδρος του Ο.Τ.Α.Δ. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων, που...

Ευχές για το Πάσχα από τον Ξενοφώντα Μπαχρά

Το Πάσχα είναι μια μοναδική ευκαιρία επιστροφής στην αλληλεγγύη και την ελπίδα. Εύχομαι καλό Πάσχα και χρόνια πολλά! Ξενοφώντας Μπαχράς Πρόεδρος ΟΤΑΔ - Δημοτικός...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Νομικό  μας Πρόσωπο έχοντας υπόψη τις διατάξεις των 118 και 120 του Ν. 4412/2016, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την συντήρηση 9 κλιματιστικών μονάδων στον Παιδικό Σταθμό Κ.Αχαΐας και 1 κλιματιστικής μονάδας...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την « Συντήρηση κι επισκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης έναντι Δημαρχείου...

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’αριθ. Α/72/19.04.2019 με ΑΔΑ ΩΘΗΣΟΚ9Ε-36Ξ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους , να υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές...