Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 επισκέφθηκε το Δήμο μας ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Βασιλειάδης Γεώργιος ο οποίος συναντήθηκε με τον δήμαρχο δυτικής Αχαΐας κ.Χρήστο Νικολάου και στελέχη του δήμου με τα οποία συζήτησαν τα ανοιχτά ζητήματα της περιοχής.

Ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Ο.Τ.Α.Δ. κ. Ξενοφώντα Μπαχρά σχετικά με τις ώριμες μελέτες που κατατέθηκαν από το Δήμο στις 07/04/2017 στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αφορούσαν στην κατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου Κ.Αχαΐας και βελτιώσεις του υπάρχοντος, προτεινόμενου προϋπολογισμού 144.855,94€ καθώς επίσης και στην κατασκευή ταρτάν στίβου στο γήπεδο Κ.Αχαΐας προτεινόμενου προϋπολογισμού 367.437,23€.

Παρουσιάζοντάς του αναλυτικά τις μελέτες, δήλωσε θετικός στην υλοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων,  ανανεώνοντας το ραντεβού για τις αρχές Δεκεμβρίου, έχοντας πιο σαφή εικόνα σχετικά με το ύψος της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και για την πιθανότητα ένταξης του ενός ή και των δύο έργων σε αυτό.

Τέλος, ενημερώθηκε από τη Δημοτική Αρχή για το γήπεδο ποδοσφαίρου στην περιοχή «Σπάσμα» στην Κ.Αχαΐα, η οποία σκέφτεται την αξιοποίηση του χώρου, αποσκοπώντας στην ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική και αθλητική ανάπτυξη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.